Share

עקרונות הכתובים לגבי אתיקה ופרוטוקול בשרות בתחום הנבואה תחת הברית החדשה

במקור נערך על ידי: ג’ון פול ג’קסון ז”ל ומארק דופונטצוות עריכה: ג’ון פול ג’קסון ז”ל, מארק דופונט, ג’ון ולורן סנדפורד, ג’ים גול ובובי קונור

המבוא

המונח “שרות בתחום הנבואה” בתוך הקהילה העכשווית יכול להיות הרבה דברים. לכן ברצוננו להקנות דרכי פעולה וערכים אשר מבוססים על הכתובים עבור אנשים הפועלים בתוך השרות בתחום הנבואי תחת חוקי ברית החדשה. הנחיות אלו נועדו בעיקר עבור אלה הנקראים לשרת את גוף המשיח באופן נרחב, ולא רק בתוך הקהילה הספציפית שלהם.  כמו כן, רוב עקרונות אלו ניתנות ליישום גם על ידי אלה ששירותם הנבואי מתמקד בעיקר בתוך קהילת-האם המקומית שלהם.

עדיף להגדיר בצורה מדויקת יותר אנשים המתויגים כ”נביאים” כאנשים המשרתים “בתחום הנבואי”. למרות שלעיתים הם עשויים לשרת בקהילות רבות בגוף המשיח, וזאת משום שהם בעיקר פועלים ברמה היותר בסיסית במסגרת מתנת הנבואה. לעומת זאת, ישנם אנשים אשר נקראים לשאת את נטל הנביא באופן עקבי כקריאה העיקרית על חייהם. נביא מנוסה לא יפעל רק במתנה הנבואית, אך גם יישא בנטל נבואי בתקופות שונות ויישא מסר מסוים מאלוהים לקהילה הנרחבת, ולעיתים אף לאומות. הדגש על “דבר אלוהים חיים” במקרה זה הוא הרבה יותר חזק ממילות נבואה המשקפות את דבר אלוהים באופן כללי. מילת נבואה מסוג זה יכולה לעיתים לבוא כנזיפה נבואית או כאזהרה אל הקהילה, ובמקרה כזה היא תמיד תהיה מלווה במסר של חסד, המגיע מתוך לב-ליבו של אלוהים האב.

המטרה שלנו במתן הנחיות אלו היא לא להיות “שוטר”, לבקר סיטואציות, או לתקן אדם זה או אחר. במקום זאת, אנחנו מבקשים להקנות

סטנדרטים מקראיים אשר יכולים לעזור ולהבטיח פרי טוב לטווח ארוך עבור השרות בתחום הנבואי ולאלה סביבנו אשר מתברכים ממתנות אלה.

בספר התגלות י”ט:10 כתוב, “עדותו של ישוע היא רוח הנבואה”. לכן, אנו מאמינים בלב שלם כי המטרה והחזון של כל שרות נבואי המבוסס על הברית החדשה היא שנכיר את ישוע המשיח והאישיות שלו. בעוד שהשרות הנבואי ילווה במסרים נבואיים, באותות ובמופתים, ריפוי וניסים, נביא אמיתי תמיד ישאף לרומם ולפאר את דמותו של ישוע, נותן המתנה, יותר מאשר את המתנה עצמה.

בגלל רצון האדון שכל תלמידיו יידמו לישוע באופיו, אנו מאמינים שאלוהים קורא לאלה אשר מייצגים את רצונו, קולו, ואת דרכיו להוות דוגמא ועדות חיה ליושר  וטוהר המידות, שתתבטא בשקיפות ובתוך מערכת יחסים בריאה.

המטרה שלנו היא להציג את דרכי פעולתנו כשהם מלווים באהבתו העמוקה של ישוע ומתוך שרות של לב טהור. אין אנו מביאים עקרונות ופרוטוקולים אלו מתוך עמדה מתנשאת של סמכות או עליונות. להצגת עקרונות אלו יש מטרה כפולה; ראשית, אנו רוצים לעודד איחוד-משיחי, כשישוע הוא המרכז, בין כלל המשרתים בתחום הנבואה. שנית, אנו רוצים לראות בכל ליבנו את אחינו במשיח מעידים מי הוא ישוע בכל היבט בעת שהם משרתים את גוף המשיח.

עקרונות הכתובים לגבי אתיקה ופרוטוקול

בתחום השרות בנבואה ברוח הברית החדשה

I. אמונות ומנהגים

1. התנ”ך, ההתגלות המושלמת של ישוע ואמיתות דבר האלוהים, הוא הסטנדרט המוחלט אשר לפיו נשקול ונבדוק כל סוג של התגלות (השני לטימותיאוס ג:16, קולוסים ב:18-19, יוחנן א:14).

 • למרות שאני מעריך חוויות רוחניות מרוח הקודש, אני לא אשים אבחנות אישיות וחוויות סובייקטיביות מעל מה שכתוב תנ”ך (התגלות י”ט:10, קולוסים ב:18-19).
 • אני לא אתן לרגשותיי ולגאוותי למנוע ממני מלהשתמש בתנ”ך כסטנדרט לשקילת התגלות וכל פרשנות שאצרף להתגלות.
 • אני תמיד אמסור מסר שמבוסס על הכתובים.
 • אני אשאף למצוא דרך לקרב את כל השומע אותי לתוך מערכת יחסים עמוקה יותר עם האב דרך ישוע, ואחזק את שמו של ישוע כפי שהוא מופיע בכתובים.

2. אלוהים רואה את “הדבר” (הכתובים) כביטוי של השם והאופי שלו (תהילים קלח:2). לכן, אנחנו מחזיקים באמת ככלי חובה בנבואה.

 • תמיד אנסה לא רק לדבר אמת, אבל להעביר מילים נבואיות באופן המשקף את הלב האוהב של אלוהים.
 • אני אהיה נחוש תמיד לדבר באהבה לגבי נבואה שבאה על מנת לתקן באופן שימנע רגשות הרשעה מאלה המקבלים את המילה הנבואית.
 • בכוונתי תמיד להביע תקווה לשינוי באמצעות הכוח של ישוע המשנה אותנו.
 • אני מתחייב לשקף את טבעו של אלוהים על ידי כך שאוהב את הבריות יותר מאשר את המתנה שלי.
 • נבואה היא מילה מאלוהים. אנסה להעביר אותה עם ענווה וביטחון.
 • עם יראת האלוהים שיש בי, לא אירא אדם. בכל פעם שאלוהים מכוון אותי לחלוק התגלות, אני לא אעצור עקב פחד מפני אדם, או פחד שאעליב את אלה שבקרבתי, או מחשש שאאבד פופולריות ו/או הזדמנויות לעבוד בשרות האדון (גלטים א:10, משלי כ”ט:5).
 • אני מתחייב לקריאתו של אלוהים על חיי, להכריז על רצונו ודרכו של אלוהים לפני “ההצלחה” של השרות שלי בעיני אחרים או הקהילה.

3. אני מאמין כי דיוק נבואי הוא הכרחי. אני מאמין כי השיטה ואופן המסירה (הלב) של הנבואה גם היא חשובה.

 • אני מבין שלבטא מילים מאלוהים היא אחריות שאין להתייחס אליה בקלילות. אני שואף להיות 100% מדויק בכל היוצא מפי.
 • אהיה מוכן להודות כאשר אני טועה ולנקוט בצעדים כדי להודות, לחזור בתשובה ולפצות על השגיאה שלי בנבואה או במסירתה, באופן שיתאים לתקן את השגיאה ואת הסיבה לשגיאה.
 • החזרה בתשובה והפיצוי צריכים להיות מותאמים לגודל ההשפעה שלי ולהיקף המילה הנבואית. (תהלים קלח:2).

4. אם אתן נבואה מוטעית, אני מתחייב להביע חרטה והתנצלות אשר תכלול:

 • התנצלות – אם נתתי את דבר הנבואה לאדם פרטי, אהיה מחויב להתנצל בפני אדם זה. אם הנבואה ניתנה לקבוצה כמו לקהילה או בציבור, ההתנצלות צריכה להינתן לאותה קבוצה כולה.
 • חזרה בתשובה לפי הכתובים אין פירושה להביע את הצטערותי רק בפני אלוהים, אלא גם בפני אלו שפגעתי בהם. והחשוב מכל, עלי להביע ​​את דאגתי הכנה על כל נזק או כאב שגרמתי, ועל כך שאעשה כל מה שיידרש על מנת לעזור לרפא את הפצעים והכאב אשר גרמתי.
 • בעזרת יועצים חכמים, אבקש להבין אם משהו מתוך לבי גרם לשגיאה הזאת, ואתמודד עם תובנות אלו באמצעות התוודות, וחזרה בתשובה מעשית.
 • אני מתחייב להמשיך להתהלך בשקיפות ולהיכנע לסמכות בטוחה ואוהבת, שתתמוך בי ותעזור לי ללכת ביושרה. אני לא אסיר את עצמי מתהליך זה גם אם הוא כואב לי ו/או נראה כי אלה שבסמכות מעלי אינם מתייחסים אלי בצורה הוגנת.
 • אני מאמין שישנם השלכות לכל פעולה. אם השגיאה שלי היא חמורה במיוחד או חוזרת על עצמה, אהיה מוכן לקחת פסק זמן מתפקידי בשרות הנבואי עד שהסמכות הרוחנית מעליי תבחין כי אני מוכן כעת לחזור לעבודתי בשרות.

5. לגבי התרחשויות על-טבעיות, לא אחליף את עבודת האלוהים, הנוכחות שלו וכל אמת שבכתובים בעבודת מלאכים, פעילות על-טבעית עם מלאכים, או כל ביטוי על-טבעי אחר. מקור כל אמת היא רוח הקודש (השנייה לקורינתים י”א:14, קולוסים ב:18-19).

 • אני מאמין כי דמותו של ישוע בתוכי חשובה יותר למלכותו מאשר המתנה שלי. היישום וההבעה של דבר אלוהים בחיי הוא הדבר החשוב.
 • אני לא אפול לעבודת אלילים על ידי רצון לייצר, ליזום או להעצים התרחשויות על טבעיות, לא משנה מה מצופה ממני על ידי תרבות הקהילה שבה אני מדבר.
 • כמו כן, אשתדל לאפשר לרוח הקודש לפעול איך ומתי שהיא רוצה לשחרר התרחשויות על- טבעיות ו/או עבודת אלוהים דרכי.
 • אם אלוהים בוחר לדבר אלי באמצעות מלאכים, או דרך ביטויים על-טבעיים אחרים, או דרך סוגי התגלות כאלה או אחרים, אני אבטא את אשר ראיתי או שמעתי רק בהוראה ברורה של אלוהים.
 • אחלוק את מה שניתן לי מבלי לרומם את עצמי, את ניסיוני או ההתגלות שניתנה לי ובאופן שאינו מקטין את אלוהים בכבודו ובעצמו.

6. הבנת המילה הנבואית היא חיונית ליישומה. לכן, אני מתחייב להיות פתוח לדון על המסר הנבואי שאני מקבל ופרשנות מסר זה אלה עם המנהיגים המתאימים בתוך גוף המשיח. אני אשאף לעשות זאת כיוון שהמתנה הנבואית ניתנה כדי לשרת אחרים, ולא כדי לקדם את מי שמנבא.

7. מסר נבואי הניתן מאלוהים בא על מנת להכשיר, ללמד, ולעודד את הגוף המשיח להידמות לישוע (אל האפסיים ד:11-16). אשאף תמיד לעזור לגוף המשיח להבין את דמותו של ישוע בצורה ברורה יותר ובכך לעורר רצון ותשוקה ללכת בדרכיו (קולוסים א:8-10, אל האפסיים 1: 17-18).

8. תפקידם של המשרתים במשרות לפי אפסים פרק ד’ (נביאים/מבשרים/רועים/מורים) הוא לעזור לגוף המשיח  להתפתח להגיע לבגרות רוחנית, ולא לפתח קהל מעריצים המתמקד במתנתנו. לכן, אנו רואים בחשיבות עליונה את הכהונה של כל המאמין במשיח (הראשונה לפטרוס ב:5, אל הרומים ח:14, ישעיה ס”א:6).

 • אני מתחייב בעת שאני חולק/דורש/מטיף מול הקהילה להסתמך על אמת הכתובים (דוקטרינות תנכיות) ואזהר שלא לגרום לפיצול בגוף המשיח באמצעות דוקטרינות שאינן מבוססות על הכתובים ונועדו להדהים את הקהל שלי ולפתח קהל של אוהדים (השנייה טימותי ד:3-4).
 • אני לא אשתמש במתנה שאלוהים נתן לי באופן פזיז ולא אחראי שיגרום לאחרים להיכשל או

לטעות בהבנתם את אלוהים ואת דרכיו (ירמיהו כ”ג:32).

 • אני מתחייב לסייע למנהיגים ולמורים בגוף המשיח להבחין בין המתנה האמתית של אלוהים באמצעות רוה”ק לבין אנשים הפועלים תחת רוח שקרית (מדיום) (דניאל ב:27-28, ד:5-6).
 • אני מתחייב לעזור לאמן את הגוף המשיח להבחין בין התגלות אמתית בהשראת רוח הקודש לבין אלו הפועלים תחת אינטואיציה אנושית בלבד, או תחת רוח ניחוש טמאה (מדיום) (הראשונה ליוחנן ד:1).
 • אשתדל להעביר בצורה מכוונת את ההתגלות שקיבלתי ואת פרשנות ההתגלות בדרך שמעודדות, מחזקת ומנחמת את מקבלי המילה הנבואית (הראשונה לקורינתים י”ד:3).
 • אני אמנע מלנבא כל דבר השולט או מפעיל מניפולציות על חייהם של אחרים.
 • כאשר אני נותן מילה נבואית, אעודד את מקבל המילה הנבואית לשקול את הנאמר בעזרת דבר ה’ ובתפילה ולא לקחת את הנבואה כמובן מאליו וללא כל מחשבה שניה. (הראשונה לקורינתים י”ד:29).

9. אני מתחייב לעזור לאמן את גוף המשיח להבחין בין מפגשים רוחניים אמיתיים עם אלוהים לבין חוויות פסאודו-רוחניות אחרות (שמקורן אינם מרוה”ק), וכן לסייע לגוף המשיח להבין את דרגות ההתגלות השונות ואת רמת החשיבות היחסית שלהן.

10. אני מתחייב שלא לזלזל במתנה הנבואית שאלוהים נתן לי על ידי בקשת תשלום עבור קבלת מילה נבואית * (מיכה ג:11).

 • לא אשתמש במילה נבואית או בשרות הנבואי כדי לתמרן אנשים לתת לי כלכלית, או לשרות הנבואי שברשותי (השנייה לפטרוס ב:15).
 • אני לא אוביל אנשים להאמין שהמילה הנבואית תהיה מופעלת או מושפעת מנתינה כספית.

* מקובל לקבל תרומה כספית או דמי נסיעה אם זה מגיע מהרצון החופשי של האחר, זה מקביל לרועה קהילה המקבל שכר הוגן על עבודתו. זה שונה מאשר לתת נבואה עבור סכום מוסכם של כסף.

II. חיי האישים בעת שאני מייצג את ישוע המשיח דרך המתנה הנבואית

1. אני מתחייב לחיות, להדגים ולהתהלך בניצחון בדמותו של ישוע. אני מאמין שלהפגין את האופי של ישוע יותר חשוב מאשר להסתמך רק על המתנה שלי (השנייה לקורינתים ז:1)

 • אני בוחר לקדם באופן עקבי ולהדגים את דרכי המשיח יותר מאשר לחלוק התגלויות בלבד.
 • כאשר מדובר בייצוג ישוע המשיח, אני מאמין שאינני בא לחלוק מסר בלבד, אלא שאני גם מהווה דוגמא חיה למסר שאני חולק עם השומעים.

2. אני מאמין שחוכמה מלמעלה היא “טהורה ואוהבת שלום”. לפיכך אשים ערך גבוה על התנהגות ענווה כמו של המשיח ואתרחק מהתנהגות גאוותנית בשל המתנה הנבואית שלי. (יעקב ג:17).

3. אני מתחייב לקיום “קבוצת דין וחשבון” בה אתנהל בשקיפות לגבי התהלכותי בדרכי אלוהים, באורח חיי, בנישואיי ועם עבודתי בשרות האדון.

 • אני מתחייב לחיות חיים ללא שימוש בדברים ממכרים, אהבה לכסף, יחסים אינטימיים מחוץ לנישואים, פורנוגרפיה, גאווה וחוסר סלחנות/מרירות.
 • אני מתחייב לחיות את ערכו הגבוה של אלוהים לאהבה ולברית, מבחינה רגשית, רוחנית ופיזית עם “אהבת נעורי” (בעלי/אשתי), כמיטב יכולתי.
 • אני אשמור על לבי ואכרות ברית עם עיניי שלא להביט באחר בתאווה.

4. אני מתחייב להיות חופשי הן מהאהבה של כסף והן מהרצון להיראות כבעל הצלחה בעיני אדם. אני מתחייב לבחור מקומות שבהם אשרת לפי ההדרכה של רוח הקודש בניגוד  לשיקולים המושפעים מגודל הקהילה או תגמול כספי שאקבל.

5. אני מתחייב לא רק לחיי תפילה והלל, אלה גם להיות תמיד תלמיד נאמן של דבר אלוהים ודרכיו.

6. אני מתחייב לכבד את אלוהים על ידי כיבוד וחיזוק אלה אשר אמונים על סמכותו בגוף המשיח.

 • אכבד ואחזק את ידיהם של רועי הקהילות ומנהיגי גוף המשיח, כרועי הצאן ושומרי הסף האמונים מאת אלוהים על קהילותיהם המקומיות.
 • לא אגזול את סמכות המנהיגות המקומית בגוף המשיח בו אני נקרא לדבר.

7. אני מתחייב לראות את עצמי כמשרת, הן בקהילה המקומית והן בגוף המשיח הרחב, כל עוד אלוהים נותן לי הזדמנות לשרת.

 • לא אראה בקהילות אחרות ושרות אחר באדון כבמה וככלי שנועדו לחזק את החזון או הקריאה שלי לטובתי.
 • אני לא אגנוב אנשים או את אנשי המנהיגות של מנהיג אחר כדי לבנות את השרות שלי.

8. אני מתחייב ליושרה פיננסית ומוסרית, ולא אשתמש בגוף המשיח כדי לקדם את השרות שלי או כדי לבנות את האימפריה שלי. רצוני הוא לחקות את האופי של ישוע כמשרת, העושה את מעשי אביו שבשמים בלבד.

III. האופי של השרות האותנטי בתחום הנבואה

• ממוקד בתנ”ך- נושא עדות, חושף, מכריז ומבסס את האמת של כתבי הקודש.

• ממוקד ישועה- מכריז, מלמד ומדגים את בשורת מלכות האלוהים בליווי אותות וניסים. (מרקוס ט”ז:20).

• ממוקד ישוע- מעשיר, מנחם, מעודד, ומכוון את המאמינים ואת הקהילה ללכת בכיוונו ובדרכיו של ישוע.

• ממוקד אלוהים- מדגים במילים ובמעשים את אופיו של האב: אהבה, צדקה, צדק, חמלה, רחמים, הוד וקדושה.

• ממוקד ריבונות – מביא תהילה לאלוהים בלבד. שמו, מעשיו ותפארתו אינם ניתנים להפרדה. הוא מביע את רצונו באמצעות היותו יודע-כל, הכל-יכול, נוכח בכל מקום, בעל יכולת לעשות הכל, ונצחי, כפי רצונו.

en English
X

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from Streams Ministries.

Thank you for subscribing!

preloader